Proces-certificering
Voor het optimaliseren van uw productieproces en zichtbaar maken door middel van een procescertificering en keurmerk.

Jarenlange ervaring met proces-certificering en keurmerken.

Onze kracht ligt in het combineren van jarenlange opgebouwde kennis in procescertificering en keurmerken, met een op u aangepaste begeleiding en ondersteuning. Staat uw certificaat er niet bij, schroom niet, en neem contact op met JCBe, dan kunnen we samen bekijken of wij dit certificaat voor u kunnen realiseren.

Type proces-certificering:
 • NEN-EN ISO 9001
 • NEN-EN ISO 14001
 • VCA en VCU certificering
 • Milieukeurmerken
  Milieukeurmerken

  Ook de milieukeurmerken zijn inmiddels geïntroduceerd in de Betonbranche.

  Dit is een greep uit de diverse keurmerken.

  • CO2 Footprint
  • CO2 prestatieladder
  • DUBO-keur
  • NL-Greenlabel
  Een CO2 footprint is een milieumaat voor het bedrijfsleven. Elk bedrijf maakt hiermee inzichtelijk hoeveel CO2 hun bedrijf uitstoot en is een handig hulpmiddel om snel inzicht te krijgen hoe uw bedrijf de CO2 uitstoot kan verlagen. Bedrijven die hier aan mee werken gaan kijken hoe ze schoner kunnen werken en produceren.

  De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding.

  Het DUBOkeur® bewijst dat uw product (voor de bouw, GWW of interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen.

  Het NL Greenlabel staat voor dat alle producten, materialen meetbaar duurzaam zijn en een lage ecologische footprint hebben. Dit wordt integraal beoordeeld door Royal HaskoningDHV en de resultaten worden in een helder paspoort verwerkt. Zo is voor elke eindgebruiker direct inzichtelijk hoe duurzaam iets is.

  U heeft wel de middelen, maar onvoldoende kennis, tijd of niet de mogelijkheid om dit op te zetten. JCBe kan u daarbij ondersteunen bij het verkrijgen van een van bovenstaande milieukeurmerk.