Proces-certificering
Voor het optimaliseren van uw productieproces en zichtbaar maken door middel van een procescertificering en keurmerk.

Jarenlange ervaring met proces-certificering en keurmerken.

Onze kracht ligt in het combineren van jarenlange opgebouwde kennis in procescertificering en keurmerken, met een op u aangepaste begeleiding en ondersteuning. Staat uw certificaat er niet bij, schroom niet, en neem contact op met JCBe, dan kunnen we samen bekijken of wij dit certificaat voor u kunnen realiseren.

VCA en VCU certificering

U wilt binnen uw bedrijf de arbeids-risico’s in kaart brengen en wilt daarbij VCA (VGM Checklist Aannemers) of VCU (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Uitzendbureaus) als tool gaan gebruiken.

VCA certificering is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de VCA. Vaak wordt een VCA/VCA* certificaat door uw opdrachtgever vereist. Het VCA certificaat maakt aantoonbaar dat u de werkzaamheden veilig kan en zal uitvoeren. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld.

VCU certificering is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de VCU (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Uitzendbureaus). VCU-certificatie is bedoeld voor alle detacherings- en uitzendbureaus die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

JCBe beschrijft de processen, borgt de kritische punten in uw bedrijfsvoering en legt dit vast in een eenvoudig handboek of managementsysteem. Op deze manier is VCA en VCU certificering ook voor uw organisatie werkbaar. Onze doelstelling is om er voor u geen bureaucratie van te maken!

U heeft wel de middelen, maar onvoldoende kennis, tijd of niet de mogelijkheid om dit op te zetten. JCBe kan u daarbij ondersteunen om deze proces-certificering te realiseren.